קרנבל של קייטנות
בהיכל הספורט קרית שרת
הקייטנות הכי שוות בעיר!

מראה כללי:
צבע עור:
מבנה גוף כללי:
שטף דיבור:
שטף דיבור:

מין:
קופ"ח:

פרטי ראש המשפחה- הורים

אני הח"מ מצהיר ומתחייב כדלקמן

בני/בתי רשאי לחזור:
בני/בתי יודע לשחות:
הריני מאשר לבני/בתי לצאת לפעילויות שיתקיימו מחוץ לשטח המרכז כולל רחצה בבריכה.
חתימה:

הנתונים הנ"ל ישמרו במאגר מידע של הקייטנה בלבד, ולא יהיו נגישים לאיש מלבד צוות ניהול הקייטנה.
שימוש בנתונים יעשה בעת אירוע חרום ועפ"י אישור מנהל הקייטנה בלבד.